Voldtægt i islam
skrevet af Rolf Slot-Henriksen

Voldtægt i islam:
Derfor er der så mange voldtægter udført af muslimske mænd:
 
Der er dels det statitiske mønster: For eks  var samlige overfaldsvoldtægter i Oslo i 2010 udført af muslimer. Og samtlige ofre var norske kvinder. Ser vi på et enkelt års gruppevoldtægter i Stokholms-amt var der på et enkelt år 78 gruppevoldtægter som alle var udført mod svenske piger efter samme mønster som ovenfor!
Reglen er, at tørklædet giver beskyttelse mod voldtægt, da voldtægt af muslimske kvinder egentlig er forbudt. Men den, som ikke bærer tørklæde er uren og beskidt. "Den som ikke bærer tørklæde er beskidt og en billig vare og er selv skyld i at hun bliver voldtaget" udtaler den højeste danske mufti al-Mehdi uden at rødme. Denne udtalelse har sin baggrund i sura 38.60  at "kvinder skal trække deres ydre klædninger sammen om sig. Det er det bedste, så de kan kendes som rene og ikke forulempes".(Bruges som begrundelse for tørklædet).
Koranen og hadith er et vidnesbyrd om voldtægter på stribe. Ikke mindst profetens forbillede er et problem. Han voldtog stribevis af såkaldt "vantro kvinder". Ikke mindst i Medina udførte muslimerne under ledelse af profeten Muhammed stribevis af voldtægter mod de forsvarsløse jødiske kvinder. Mange blev tvunget til at blive slavekonkonkubiner. Den samme skæbne fik den smukke Raihana, efter hun blev voldtaget af Muhammed. Voldtægt af kristne og ikke-muslismke piger i muslimskee lande er ganske udbredt, liegsom straffriheden for voldtægtsmanden er almindelig. En kvinde, som voldtages er ifølge Koran og hadith selv skyld i voldtægten. I Iran henrettes alle kvinder, som er blevet voldtaget, fordi de efter islamisk lov er skyldige. Andre steder f.eks. i Pakistan nøjes man med at piske voldtægstofferet.
 
Voldtægt af en kvinde, især af en såkaldt "vantro" kvinde, som er "uden ære", anses, når blot det sker udenfor hjemmet, som mindre slemt. Overalt anses den "urene" vestlige "vantro" kvinde  per definition som løsagtig og omtales ofte som luder i muslimske kredse.

Men da antallet af voldtægter overfor "urene" muslimske kvinder også er uhyggeligt højt i mange islamiske lande, er der i dag grundlagt mange kvindeorganisationer, som søger at oplyse om fænomenet herunder "Ware against rawe" i Pakistan, samt organisationer som homa darabi foundation ( for iranske kvinder) og rawa foundation ( for afghanske kvinder), som dog er tvunget til at oplyse om problemet udenfor deres egne landes grænser.  Voldtægt mod en muslimsk kvinde kan hun kun bevises i et muslimsk land, hvis der har været flere vidner tilstede til voldtægten. Det er ikke nok med to kvinder, da deres udsagn står lige med voldtægsmandens fornægtelse. Islamisk tro og lov kræver jævnfør Muhammads åbenbaring, at 4 voksne mænd skal være vidner til voldtægten, hvis gerningsmanden skal kunne dømmes. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med vidner, dømmes i stedet kvinden (offeret) iflg. sharialovgivningen (sura 24.13 "Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere").

Sharialovgivningen giver også manden straffrihed til voldtægt under jihad (hellig krig). Især den ikketildækkede kvinde anses selv for at være skyld i voldtægten, hvis hun forulempes. Især hvis hun ikke følger islamiske regler for påklædning, anses kvinden som villig og skyldig. Det er også hendes pligt at sænke blikket og se at ned på jorden. Dette er baggrunden for de beklemmende statistikker, som også i Europa viser, hvor udbredt voldtægt er af ikkemuslimske såkaldt urene kvinder, og kvinder "uden ære", hvor muslimer er gerningsmænd. Dette gælder også overgreb og mord på fraskilte muslimske kvinder. Antallet af muslimske drenge og mænds voldtægter er mange gange højere end for danske mænds vedkommende (Rigspolitiets rapport fra 1998 viser, at den er ca 80 gange så høj som for en dansk statsborger! Selv om gruppen var så lille, nemlig (3%), stod den for hele 25% af alle voldtægter.   Et andet element er, at det ikke er muslimske kvinder, men danske piger, som voldtages.  Og selvom voldtægt er forbudt i islam, er den urene vantro kvinde et kapitel for sig. Seksuelle overgreb overfor kristne i muslimske lande er helt almindelige.  Dette smitter af på holdningen til kvinder i Europa. Det kan ifølge Koranen kendes at de ikke er ærbare, da de ikke bærer tørklæde,  jævnfør sura 33.59.
 
Læs også bøgerne. Rolf Slot-Henriksen. "Racisme mod danskere" og Rolf Slot-Henriksen: "Ren, uren-tilladt forbudt"
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk