3 ud af 4 kvinder udsættes månedlig for vold i Tyrkiet
skrevet af Rolf Slot-Henriksen

Tre af fire kvinder i Tyrkiet udsættes for fysisk eller psykisk vold mindst en gang om måneden

 

.

Menneskerettighedsadvokaten Vildan Yirmibesoglu henviser i 2010 til en omfangsrig tyrkisk undersøgelse, der har fastslået, attre af fire kvinder i hele Tyrkiet i gennemsnit mindst en gang om måneden udsættes for fysisk eller psykisk vold. Ifølge Poal Rojan ,som er Jyllandspostens korrespondent, viser en helt ny undersøgelse for Istanbul alene 10.282 politianmeldelser for begyndelsen af året 2010, hvor kvinder har anmeldt en ægtefælle, en bror eller søn for fysisk vold. Normalt anmelder 92 kvinder i Istanbul dagligt et mandligt familiemedlem for fysisk vold, svarende til 35.000 anmeldelser årligt. Det høje antal voldstilfælde hænger sammen med Koranens bud, der giver manden to råd i tilfælde af uenighed eller såkaldt ”oprør” fra kvindens side. Enten at slå hende fysisk og lade hende ligge i alene i soveværelset eller at spærre hende inde. For få år siden udgav det tyrkiske religionsministerium en vejledning i, hvordan man ifølge Koranen kunne straffe kvinden.

»Det er typiske træk ved mandsdominerede samfund. Det er en mentalitet, der ikke tilkender kvinden taleret eller retten til at forvalte sit eget liv, klæde sig som hun vil, eller have kontakt til hvem hun har lyst til. De grove tilfælde forekommer typisk i meget konservative miljøer, hvor familiens mænd tager beslutninger på kvindens vegne,« siger Yirmibesogl

Hun mener, at den udbredte dagligdags vold og kvindeundertrykkelse i disse miljøer ofte går hen og bliver betragtet som norm og helt almindelig adfærd i familiens øjne og somme tider endog i offerets øjne.

Sammenlignet med tidligere år indløber der et stigende antal anmeldelser om vold mod kvinder i tyrkiske politidistrikter hvert år.

Her spiller det ifølge Istanbul-guvernørens menneskerettighedsadvokat Vildan Yirmibesoglu også en rolle, at kvinderne er begyndt at anmelde sagerne, hvilket få turde for år tilbage.

»Mere modernisering kan betyde mere vold i lukkede samfund, når de blive udsat for hurtig forandring. Jo mere de åbnes eller tvinges til at åbne sig, des mere opstår der gnidninger mellem de gamle levemønstre og de nye måder at tænke på, for eksempel mellem kønnene eller mellem generationerne«, siger hun. Hovedproblemet er dog, at kvinden i islam opfattes som mindreværdig i forhold til manden. Kvinden har ifølge Koranen meget få rettigheder f. eks. skal hun stille med fire mandlige vidner, hvis hun er blevet voldtaget, og hun kan iflg Koranens lov kun arve det halve af hvad en mand kan. Koranens bud om at slå kvinden er langt bedre bevidnet i Koranen end f.eks. det at bære tørklæde.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk