Arabisk som førstesprog som forsøg i Malmøskole(r)?

MALMÖ. En stadsdel i Malmö planerar att på försök erbjuda
undervisning med arabiska som förstaspråk. Ambitionen är att
elever med arabiska som modersmål ska få samma möjligheter att
tillgodogöra sig skolundervisningen som svenska barn.

Förslaget behandlas av politikerna i Södra innerstadens
stadsdelsfullmäktige på onsdag.

Enligt avdelningschef Eva Ahlgren, som varit med och utformat
förslaget, tyder allt på att det kommer att antas. Ingående
diskussioner har redan förts med politikerna.

I Malmö tror man sig vara först i Sverige med arabiska som
förstaspråk i en kommunal skola. Mats Wennerholm på Skolverket,
som har hand om skoldatanätets temaplats för modersmål, säger
till TT att han har märkt ett stort intresse för försök av den
här typen bland hemspråkslärare.

- Intresset finns hos många. Tankarna finns, men jag känner i
dag inte till något projekt där man renodlat det här, säger
han. Däremot har man på flera olika håll grundskoleutbildningar
med engelska som förstaspråk.

I Södra innerstaden vill man inleda en ettårig
försöksverksamhet för elever i de lägre årskurserna hösten 2002.

Ambitionen är att ta emot ett 50-tal elever till utbildningen.
Men både tillgången på behöriga, arabisktalande lärare och
intresset bland föräldrar och elever avgör det exakta antalet.

Det är inte heller klart hur stor del av undervisningen som ska
ske på arabiska. Eleverna i försöket ska ha vissa ämnen på
svenska och då blandas med andra grundskoleelever. De ska också
få extra mycket svenskundervisning.

Men en stor del av undervisningen blir på modern
standardarabiska. Målet är att försöket ska utvecklas till en
komplett grundskoleutbildning med arabiska som förstaspråk.

Ett samarbete har inletts med en libanesisk skola, som bland
annat ska hjälpa till med val av skolböcker.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk