Karen Blixen om islam og nazisme
skrevet af Karen Blixen

Karen Blixen om islam og nazisme (Breve fra et land i krig, 1948):

“Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredie Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personlig har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse. Ordet Islam betyder hengivelse, det er vel det samme, som Det Tredie Rige udtrykker i sin håndoprækning: Din i liv og død.
…Den muhamedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse: Den rettro står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhamedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden. Den har et vældigt sammenhold og stor hjælpsomhed de troende imellem - 10 % af din formue skal du give til de trængende af Islam, og det er ikke almisse, men en gæld du betaler.

I sine ritualer har Islam lighed med Det Tredie Rige: de rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i “Min kamp” ligner kapitler i koranen…”

“Breve fra et land i krig” af Karen Blixen, 1948

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk