At overtage magten
skrevet af A.Khomeini
Denne artikel har tidl. vret bragt i "Islamisk styre"

Vi kan ikke med militære midler overvinde Vesten, men vi kan ved at blive mange nok og udvandre om Allah vil med tiden overtage magten.

Mindre end 2 uger før Khomeini vendte hjem til Iran offentliggjorde han bogen "Islamisk Styre", som for første gang viste Islams plan for, hvordan et islamisk land og verden bør styres. For at det islamiske styre kan gennemføres er jihad en nødvendighed overalt, så muslimerne erkender de vantro vestlige systemers dårligdom og griber magten.

Det ikke-islamiske regeringssystem betegnes med baggrund i Koranen som afguderi. Afguderiet fjernes ved at den islamiske befolkning rejser sig mod det vantro system så snart de er stærke nok til at udslette det vantro system.

"Både sharia (den islamiske lov) og vor sunde fornuft kræver, at vi ikke lader en (vantro) regering have frie hænder. Det er helt selvindlysende. Med sine ihærdige overtrædelser lægger disse (ikke-islamiske) regeringer hindringer i vejen for islams love og systemer. Der findes talrige bestemmelser, som stempler alle ikke-islamiske systemer som afguderi og kalder lederne og myndighederne i sådanne systemer for falske guder. Vi har ansvaret for at fjerne alle spor af afgudsdyrkelse fra vort muslimske samfund og holde os det fra livet. På samme tid er vi ansvarlige for at skabe den rette atmosfære, hvor vi kan opdrage en loyal generation, som vil rive de falske guders troner ned og tilintetgøre deres ulovlige magt, før det får moralsk korruption til at vokse i omfang. Denne korruption må udslettes og fjernes, og de, som er skyld i den, skal have de strengeste straffe... Enten bliver vi tvunget til at begå syndige handlinger eller gøre oprør og føre jihad mod de falske guders styre. Kun den 2. vej er åben for os. Vi har ikke noget alternativ end at arbejde på at ødelægge de fordærvede systemer. Dette er en pligt, som er betroet alle muslimer, hvor de end opholder sig - pligten at skabe en sejrrig og triumferende politisk revolution for Islam."
( "Islamisk Styre" s.34-35 ).

Et væsentligt element for gennem jihad at overtage magten over verdslige systemer, er den konstante og effektive propaganda, hvor målet er at sætte den muslimske befolkning op imod de verdslige myndigheder:
"Hvordan vi bør kæmpe for at oprette islamisk styre: Vi må sætte alle kræfter ind på at oprette et islamisk styre."
"Vedr. propaganda er det første vi må tage os af, og vi må udvikle denne virksomhed.... Der må uophørligt arbejdes for at oplyse folket, afsløre den uærlighed og de forbryderiske planer, som findes hos vantro myndigheder. Massen, hele den store islamiske masse, bliver på denne måde gradvist sat op imod dem, og da er vort mål nået. Akkurat nu har vi endnu ikke en stat eller en hær. Men I kan forsvare ideerne. For fjenden (den vantro stat) har endnu ikke klaret at tage evnen fra jer til at propagandere, vejlede og oplyse..... Vi må skabe bølger af vågent lederskab og en samordnet styring af masserne. Da vil vi få massereaktioner, og i kølvandet på dette, vil de masser, som holder fast ved islam, være fuldt rede til at påtage sig opgaven, at oprette det islamiske styre.
De retslærde må forklare Islams love og systemer og gøre folket mere fortroligt med dem, således at der skabes en frugtbar grobund for Islams love og regler.....("Islamisk styre", s.10.8-109)."

Khomeini peger på vigtigheden af at infiltrere og påvirke: "Bryd ud af isolationen", "få venner", "udnyt de tekniske og videnskabelige specialiteter indenfor administrationen", "læg planer for det islamiske styre", "erfaring og ekspertise vil øges i løbet af slaget". Ved skridt for skridt at infiltrere kan man få succes i kampen imod "imperialismens agenter, undervisningsapparatet og de politiske myndigheder, der har sprøjtet gift ind i folkets sind og moral"
( "Islamisk Styre".s.120).

Det gælder om at påpege den gift og de umuslimske handlinger, som muslimer omgives af i det vestlige samfund. "Da vil muslimer i stigende grad hviske til hinanden:
"Disse handlinger er ikke skabt for os og vi er ikke skabt for dem. Hvad har vi med alt dette at gøre?" (s.120). Og da er grobunden skabt for forkastelsen af det vantro system og døren åbnet for at Islam kan gribe magten.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk