Minhaj-ul-Quran og Det radikale Venstre
skrevet af Flere


Minaj - ul Quran (Koranens vej)
Kendte danske medlemmer: Mona Sheik og Babar Baig, som arbejder i partiet det radikale Venstre.

Minhaj-ul Quran er grundlagt i 1980 af den pakistanske professor i sharia (islamisk lov) Muhammad Tahir-ul-Qadri, født 1951. Han er kendt for i sin tid at have bakket general Zia ul-Haqq op til at gøre Pakistan til et diktatur som en ren teokratisk islamisk stat og indføre islams strenge sharialov i Pakistan, bl.a. med skærpelse af blasfemi til dødsstraf, afhugning af lemmer, og strenge straffe især for det ikke-muslimske mindreltal. Ikke-muslimer har ikke samme rettigheder som muslimer. Han har udgivet 265 bøger om islam. Disse er for så vidt vi har haft mulighed for at se i engelske oversættelser fra urdu alle strengt fundamentalistiske. Bevægelsen har privatskoler rundt om i verden, som drives efter fundamentalistiske principper. Børnene skal efter en tid jævnfør imanen i Københavns anbefalinger sendes et stykke tid til Pakistan for at "blive renset i deres sind for den dårlige påvirkning fra Danmark" for atter at blive rene (Pakistan betyder :"De renes land").

Teser:
1)Islamisk lov giver fred og harmoni. Derfor skal alle verdens lande underkastes islamisk lov (sharia) om nødvendigt ved magt.
2) Islam skal have overhøjheden i alle lande over de "vantro".
3) Bibelen er en forfalskning. Den ægte Bibel findes i Barnabasevangeliet (et skrift skrevet ved Sultanens hof i Tyrkiet i 1400 år efter Jesus død!!! Det påståes der, at Jesus henviste til Muhammad og at Jesus sejlede til Nazareth !(et skib med hjul?)
4) Alle ikke-troenede og alle kristne skal underkaste sig islam.

Minhaj-ul Quran har afdelinger i ca. 70 lande, og stifteren er overhoved for dem ligesom i Danmark, hvor han reelt er øverste leder af både "Minhaj-ul-Quran Denmark" og af underorganisationen "Muslim Youth League"(Babar Baig) og "Women Youth League" (Mona Sheik) samt Minaj-ul-Quran Welfare Society Denmark.
Antal medlemmer i Danmark ca. 1200


Den officielle målsætning for Minhaj-bevægelsen er: "peace, progress and prosperity".

Men af bevægelsens hovedhjemmeside i USA fremgår medlemmernes reelle mål:
"islamisk overherredømme verden over – elimineringen af ateistiske ideologiers indflydelse - islamisk dominans såvel politisk, kulturelt, akademisk, socialt, åndeligt og økonomisk".

Lederen Tahir-ul-Qadri omtales som "The heart and soul of the movement" (i afsnittet "The Final Factor" på den tyske hjemmeside)

De vantro skal dræbes, hvis de viser foragt for profeten:
"Han påviste på grundlag af Koranen og Sunnah (Profetens citater og levned), at en person, der findes skyldig i foragt for Profetens (fred være med ham) endegyldighed fortjener dødsstraffen, og at denne straf udfører som (hadd).
Foragt for Profetens (fred være med ham) endegyldighed er en forbrydelse, som ikke kan tolereres, hvad enten den begås direkte, indirekte, med overlæg eller utilsigtet. Forbrydelsen er så alvorlig, at end ikke dømtes anger kan forskåne ham fra dødsstraffen".
( fra bogen "Islam & Christianity" af Muhammed Tahir ul Qadri)Af den danske hjemmeside har der hidtil stået at Minhaj Denmark og alle underorganisationer virker i overensstemmelse med Minhaj-ul-Quran-bevægelsens forfatning i Pakistan:

Citat: "Minhaj-ul-Quran Denmark and its sub-organizations function in accordance with the constitution of the Tehreek (Movement) Minhaj-ul-Quran 365-M, Model Town Lahore Pakistan.


Minhajs ønsker at oprette muslimsk verdensherredømme:
(Den amerikanske hjemmeside):

"Minhaj-ul-Qur'an was established in 1980 by Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri with the cooperation of his dedicated associates for the unity of the world of Islam and for the restoration of the supremacy of Islamic faith over other ideologies, and to intensify the international struggle for Islamic revolution."

Disse mål skal nås på følgende måder:

To eliminate the evil impact of atheistic ideologies.
To revive Islamic movement.
To convert disorganized Muslims into World Islamic power.
Inspire the dying spirit of pristine purity of Islam with spiritual blending.
Global predominance of Islam in political, cultural, academic, social, spiritual and economic fields.
To achieve/accomplish the original grandeur and velour of the early Islamic days.
Minhaj-ul-Qurans næstformand i DK, Babar Baig (Det radikale Venstre) siger at Minhaj Ul Quran kun er en velfærdsfforening til fred og harmoni!!! og den 19. maj 2001 udtaler han, at den amerikanske hjemmeside er uautoriseret og ikke står for Minhaj-ul Qurans holdninger.
Men alle bevægelsens hjemmesider i Tyskland, England, Canada og Malaysia og Danmark henviser til den amerikanske hjemmeside.
Det gør også hjemmesiden for bevægelsens politiske parti i Pakistan, Pakistani Awami Tehreek.

Går man ind på Minhaj’s hjemmesider i Tyskland og England under punktet: "Five Stages of the Movement" - finder man et handlingsprogram for, hvordan islamisk overherredøme opnås:

"Minhaj-ul-Qur’an is not a name of an utopian ideology or phantom philosophy. It is a force of struggle, a march and emotion. Therefore, the movement has worked out a detailed strategy through which it will have to achieve its targets. We have set the journey to the ultimate aim of Islamic glory and grandeur in five stages or phases:
5. Reformation: In order to achieve revival and revitalization of the Islamic code internally and externally actual changes, reformation and renewal of the systems are called for. These will, God-willingly, lead to the world-wide glory and dignity of the Islamic code, mode and model and with it peaceful and harmonious co-existence.

Do you also want to replace the present world order with a total Islamic code..... and world order?Minhajs støtte til Taleban-styret i Afghanistan

Den danske afdeling af Minhaj siger, at "vores leder" i Pakistan er imod Taliban i Afghanistan. Men bevægelsens tidsskrifter siger det modsatte:

"Instead of trying to overthrow Taliban, which will surely pave the way for a second Russian occupation of Afghanistan, the US and its allies should recognize Taliban as the legitimate Afghan government, and work with Kabul to curtail the opium trade, which is currently beyond anyone's control in a nation that is starving and desperate.
The west may not like the fierce Taliban, but it is the legitimate government of Afghanistan and the only power holding that nation together. Taliban is also the only force blocking Russia's plans to restore its former rule in Central Asia, and to reoccupy strategic Afghanistan."

( "Western Views International" nr. 3, 2001, udg. af Minhaj International Bureau):


Minhaj-ul Quran i Storbritannien udgiver bladet "The Revival". Bladet bragte i fjor et glødende forsvar for Taliban-bevægelsen - hvor det bl.a. hed:

"The Taliban Government is the only Muslim Government in the World whose leaders are sincere to establish Shariah" (islamisk lov).

Artiklen munder ud i følgende opfordring:

"An appeal goes out the Muslims all over the World to come to the assistance of their brothers and sisters in Afghanistan generally, and the Taliban specifically".

(The Revivals hjemmeside på internettet er i dag lukket for ikke-medlemmer - men TV-avisen har et print af siden).


Brugen af Taqiya:
De forvirrende modsatrettede udmeldinger fra Minaj ul-Quran medlemmerne i Danmark skyldes tayija: den islamiske dispensation for at forvirre og føre "vantro" bag lyset. Det er legitimt at lyve og forvirre blot den man lyver overfor er "vantro". "Det skylder man islam".
Det betyder at man overfor sine egne siger, at vi søger gennem magt og infiltration et islamisk verdensherrdømme, men til de vantro siger man " vi er en "velfærdsorganisation for fred og harmoni".

Se på hjemmesiden under "tayija".Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk