EU og Islam i Europa
skrevet af A.B. Laursen

Euromediterraniens propagandaapparater

D.13.06.2005 holdt lederen af vort udenrigsministeriums "Dansk Center for Kultur og Udvikling" (CKU) en programtale i Marokkos hovedstad, Rabat. Her kaldte han vor religion og kultur for "stivnede forestillinger og fordomme". For at få disse væk, krævede han genopdragelse af os ved 1. Omskoling af journalister og redaktører væk fra danskheden til islam-orientering. Ændring af journalistskole-uddannelsen i samme retning. Der skal ske udvekslinger af "vores" og "deres" journalister og samproduktioner for at fremme vores forståelse af muslimerne. Endvidere omlægning fra skræmmende nyhedsjournalistik til islam-sympatiskabende kulturjournalistik (bl.a. DRTV2).  2. Kunsten skal styres gennem "fælleslaboratorier" med danske og muslimske kunstnere som forudsætning for offentlige tilskud 3. Skolebøger og undervisningsmateriale skal ændres i islamvenlig retning. Børnene skal gøres historieløse uden kendskab til islams blodige erobringer af mere end halvdelen af det oprindeligt kristne areal og til, at deres  forfædre var både danske og kristne.
Endvidere satser man på massive ungdomsfestivaler som "Images of The Middle East" 2006. Næste lejlighed byder sig i forbindelse med "Det Europæiske  Multikulturelle Dialogår 2008."
CKU har indgået samarbejdsaftale med ISESCO, hvis formålsparagraffer vil udbrede islam til hele verden. http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument
 
Herudover har Den Arabiske Liga, UNESCO, Europarådet og EU 2005 i fællesskab lavet "Anna Lindh Foundation til Dialog mellem kulturerne" (ALF), der skal arbejde efter samme retningslinier på europæisk plan, skabe ungdomsnetværk og fjerne enkeltelementer (kristendom, historie), som kan pålægge den enkelte en fælles identitet.
 
Ligeledes i 2005 har UNESCO med stor ros fra vor kulturminister udsendt sin kulturkonvention, der ser multikultur (dvs. islam) som menneskehedens største berigelse. Den skal fremmes på alle måder. Mindretallenes sprog, kultur og religion samt deres "professionelle" og udøvere skal understøttes af vore stater. Herved er integration udelukket.http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf  Set fra "euro-islamisk" synspunkt (Bassam Tibi) betyder "integration blot accept af lovene i opholdslandet - (og de kan ændres af muslimsk flertal!). 
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk