Europa sluttes politisk sammen med det muslimske Mellemøsten og Nordafrika

Europa sluttes politisk sammen med det muslimske Mellemøsten og Nordafrika

Efter ca. 1960 forbrødrede franskmændene sig med deres tidligere nordafrikanske  kolonier. Til denne "Europæisk-arabiske Dialog" sluttede resten af landene i Det Europæiske Fællesskab sig efter den store oliekrise i 1973 . Derved opstod det såkaldte Eurabien samarbejde, hvor europæerne til gengæld for rimelige oliepriser måtte 1.aftage muslimsk fødselsoverskud som "vandrende arbejdstagere" . Familiesammenføringer her blev "de vandrende arbejdstageres" ret. 2.udbrede kendskabet til arabisk sprog samt islam. 3.alliere sig med araberne mod Israels 1967-erobringer.http://homepages.compuserve.de/HeppyE/texte/1eurabia.html
 
I 1995 kom næste trin mod én-verdensstaten: Euromediterranien-aftalen/Barcelona-erklæringen. http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm Heri aftales til gengæld for store økonomiske tilskud politiske og demokratiske fremskridt fra 2010 et fælles marked og en økonomisk sammensmeltning af EU med flg. "partnerlande", som i dag er EU-associerede: Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Palæsitnenserselvstyret, Jordan, Libanon, Syrien, Tyrkiet og Israel. Libyen fik observtørstatus.Denne blok skal have fælleskultur uden "dem" og "os" - hvilket kun er muligt ved, at man fjerner vor religion og kultur. For islam står urokkeligt fast på Koranens grund. Vor identitet (sjæl) skal fjernes af effektive propagandaapparater. Se afsnittet herom. I 2003 lovede EU partnerlandene tildeling af EUs 4 grundlæggende rettigheder: Fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og mennesker! Dvs.: Der lukkes nu op for islams folkesluser og en uanet muslimsk oversvømmelse af Europa.http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm I 2005 viste avisanalyser, at 25% af Tyrkiets 70 mill. indbyggere ved medlemskab ville udvandre til Europa.
Vore politikere og medier fortier konsekvent dette projekt, som nu har stået på i en menneskealder. Vor statsminister samt EU-kommissionens 1. viceforkvinde, Margot Wallstrøm, bekræfter ved forespørgsel dette Euromediterranien - men vil ikke ud med, hvorfor de fortsat tier derom.
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk