Originalbiografien om Muhammed skrevet af Ibn Ishaq år 750 nu på dansk for 79 kr!!

Muhammeds liv
af Ibn Ishaq, kr. 79,- (ISBN 87-91107-19-9)bestilles på mail: rcsh@km.dk
eller i boghandlen.
 
Muhammeds liv er en fundamental del af islam, og står som et
eksempel for rettroende muslimer. Alligevel er hans livshistorie
forbløffende ukendt. I en tid med stigende interesse for islam, og
hvor mange giver deres mening om forskellige aspekter af denne
religion, finder vi det nyttigt at bidrage med et stykke
dokumentation, der kan bidrage til en saglig sammenligning
mellem hovedreligionerne. Her er samlet en stribe autentiske
episoder fra Muhammeds liv, samlet af den arabiske forfatter Ibn
Ishaq med støtte fra kalif Mansur i ca. 750 AD. De dækker
perioden helt fra hans tidlige barndom og kald til profet, over
etableringen af islam i Medina, forholdet til jøder og andre
stammer, og hans aktiviteter frem til Muhammeds død i 632.
 
Dette hæfte er et bredt udvalg af autentiske episoder om Muhammed,
grundlæggeren af islam.
Om kilden
Kilden til disse historier er primært den muslimske forfatter Ibn Ishaq,
nedskrevet ca. år 750 efter bud af kalif Mansur, der ønskede at samle så
meget som muligt af Muhammeds livshistorie, inden den gik tabt. Ibn Ishaq
havde talt med mange efterkommere af øjenvidner til Muhammeds liv og er
meget systematisk med at angive kilder til de enkelte historier. Ibn Ishaqs
biografi er en del af Hadith, islams kanoniske skrifter, der supplerer koranen.
Relevans i dag
Muhammeds liv står som et eksempel for rettroende muslimer, og udgør,
sammen med koranen, fundamentet for islam. Den opmærksomme læser
vil se, at mange detaljer i disse historier står som eksempler for islamiske
lærde og ledere i dag. I modsætning til de andre religionsstiftere Moses,
Buddha og Jesus er Muhammeds livshistorie forholdsvis ukendt. Det har
mange beklaget, og vi håber, at denne fremstilling vil hjælpe til at
sammenligne de forskellige religioner mere saligt.
Valg af historier
Der er lagt vægt på at have historier fra både den tidlige (Mekka) og senere
(Medina) periode af Muhammeds liv, selv om de tidligere historier muligvis
er mindre autentiske. Der er søgt medtaget så mange centrale historier som
muligt, men af pladsmæssige grunde har det ikke været muligt at medtage
slaget ved Badr og visse andre vigtige historier. Disse historier kan findes
ved at læse hele Ibn Ishaqs biografi. En central historie, nemlig ægteskabet
med Muhammeds yndlingshustru Aisha, findes ikke hos Ibn Ishaq. Vi finder
denne historie så vigtig, at vi har taget den med fra en anden hadith-samling.
Korancitaterne er sammenlignet med „The Noble Quran", udgivet på
forlaget Darussalem, Riyadh, februar 2001, under ledelse af Dr. Muhammad
Muhsin Khan, ISBN 9960-740-79-X.
Eventuelle afvigelser er angivet med en fodnote.
6
Læseren inviteres hermed til en tur ind i den arabiske verden som den så ud
for Muhammed og hans samtidige i det syvende århundrede.
Om Ibn Ishaq (fra Wikipedia juli 2006)
Ibn Ishaq var en arabisk historiker, der skrev en bog med titlen Sirat Rasul
Allah, på dansk Guds apostels liv. En stor del af bogen beretter om de kampe
og togter der etablerede Islams position på den arabiske halvø, men bogen
giver også masser af historiske beretninger om Muhammed, Islams profet.
Ibn Ishaq boede i Medina, hvor han samlede de beretninger, der udgør
grundstammen i hans bog. Han forlod Medina i 733, hvor han rejste til
Alexandria og derefter til Kufa og Al-Hira. Til sidst drog han til Baghdad,
hvor kalif Mansur gav ham mulighed for at skrive sit store værk færdigt.
Ibn Ishaqs arbejde eksisterer kun i form af at være citeret af de senere
historikere Ibn Hisman og Al-Tabari. I 1955 rekonstruerede A. Guillaume
værket og udgav det på engelsk under titlen The Life of Muhammad.
Nogle islamiske lærde har angrebet bogen for manglende troværdighed -
specielt for historien om nogle vers i koranen, som Muhammed først fremsatte
og derefter trak tilbage igen (De Sataniske Vers). Men Ibn Ishaq selv
understregede, at der var tale om en samling mundtlige overleveringer, uden
at han nødvendigvis stod inde for deres sandhed. Han angav altid sine kilder
meget nøje med de såkalde isnad, henvisninger der kunne strække sig over
flere generationer tilbage til et konkret øjenvidne fra begivenhederne.
Indimellem angiver han to forskellige udgaver fra forskellige overleveringer
og konkluderer, at kun Allah ved, hvilken der er sand.

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk