Må kvinder uden tørklæde voldtages?
skrevet af Flere

Vantro kvinder i Koranen og islamisk lov

 

Asma fra DR 2 udsendelserne onsdag er talskvinde for flere af følgende organisationer i deres politianmeldelser mod Jyllandsposten. De organisationer, som hun samarbejder med, er bla.a. Islamisk Kulturcenter og Islamisk trosamfund, hvis officielle holdning til vantro kvinder ses nedenfor

Du bør ikke vise respekt for kvinder uden tørklæde

 

Mufti Shahid Medhi; øverste sunnimuslimske gejstlige i Danmark og mufti for tre moskeer i København, og leder af ” Islamisk Kulturcenter”, Brønshøj.

 

”Kvinder har ikke krav på respekt, når de går rundt uden tørklæde. Og dermed er de selv skyld i det, når de bliver overfaldet”(DR2 Tal med Gud, 22.9.04).

 

”Al den kriminalitet, der sker mod kvinder, er fordi de ikke er tildækkede. Når de ikke er tildækkede, har man ikke respekt for dem”. ”Hun adlyder ikke sin herre og skaber, der to steder i Koranen har beordret hende til at dække sig”.

 

”Kvinder gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde”.

 

”Det er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget og dels samfundets skyld. Deres påklædning er et samfundsproblem”.

 

Kvinder skal bære tørklæde hvis de skal have nogens respekt”.(Udtalt til BT 23.9.2004.)

 

”Så vil der komme mere respekt omkring kvinder. Tørklædet er jo en måde, kvinder kan beskytte sig på. Ellers ligner de jo en billig vare, der bliver solgt ude på gaden. Det er meget umoralsk at rende rundt uden”. Kun muftien kan udstede gyldige fatwaer. (Mufti Shahid Medhi har 11 års islamiske studier ved muslimske universiteter bag sig).

 

 

 

 

 

 

 

Koranen skelner mellem rene og urene kvinder via tørklædet

 

Imam Abu Laban fra moskeen ”Islamisk Trossamfund”, København.

 

”Sig til dine hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette er det bedste, så de kan kendes(som rene) og ikke forulempes”. (Koranen sura 33.60). ”Hvis nogen påstår, at dette kan tolkes billedligt, så er det samme som at tolke Koranen efter sit eget forgodtbefindende". (Udtalt til bladet "Folkeskolen" nr.15 , 1998, s.4).

 

 

 

 

 

 

 

Urene danske kvinder er ikke beskyttet af Koranen

 

Tariqah-Jihad, Danmark,  danske sufimuslimer.

 

”Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i hele verden, som den hellige Koran siger…. Danske kvinder lever urent……og de skal ud af vores område.”

 

(Uddrag fra deres danske fatwa for Nørrebro af 22.10.2001) .

 

 

 

 

 

 

Muslimske kvinder, der kommer  en dansk mand nær, bliver urene og som dyr

 

Tariqah-Jihad, Danmark. Dansk fatwa af 22.10.2001 .

 

Mange danske piger gifter sig med muslimske mænd, og deres børn bliver automatisk muslimer ifølge den hellige Koran, også selv om manden skiller sig senere og henter sig en muslimsk kone. Men en muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker, for en pige er svag og kan ikke videreføre islam. Hun får mandens kraft ind i sig, når hun bliver gift, men hun kan ikke give kraft. Hun bliver som et dyr, hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig, hun bliver uren og vanærer islam. Når en muslimsk mand får en dreng med en dansk eller anden uren og vantro kvinde, bliver drengen omskåret og tilhører det muslimske broderskab…. In sha´Allah. Den hellige profet (saws) har givet os Koranen. Vi har vores love fra Allah. Danske politikere er korrupte og bliver valgt hver 4. år og laver hele tiden nye love, mens vores love og regler gælder til evig tid og derfor er rene. Danskerne lader urene politikere bestemme, men Allah ved bedst - lovens bog den hellige Koran skal være vores Parlament. Dette er bestemt ifølge FIQH og skal efterleves som fathwa. Tariqah-Jihad, Danmark.”

 

 

 

 

 

 

Kvinden i det muslimske kalifat

Islam i dag, sufimuslimsk dansk hjemmeside.

 

”Kalifatets genrejsning:

 

Dette korte overblik over Kalifatets fald er en historisk udlægning, som åbner sagen om dets genrejsning. Kalifatet er ikke blot fundamental for islam, men er det nødvendige grundlag for dets magt…. Kaliffen må tilbage til det islamiske hjerteland Anatolien, mest af alt, fordi det var dér, sultanatet blev suspenderet ved et statskup…. Det skabte den anden afbrydelse i det osmanniske herredømme, et kort brud på islamisk styre på mindre end et hundrede år. Det er ikke Osmans hus, som er hjemmet her, men sultanatets genkomst til dets islamiske kerne i Istanbul; islams politiske kerne på jorden i dag. Hvilken anden by kan prale med 1.200 moskeer, hvorfra adhan (red.:bønsråbet) lyder fem gange dagligt? Om kvinden: Den såkaldte kvindefrigørelse har i stedet for at befri dem kastet kvinderne ud i socialt kaos, uden beskyttelse. De er nu ofre for seriemordere (et ret nyt fænomen), voldtægt som en tiltagende og allerede almen realitet i samfundet, hustruvold og kollapset af ægteskabet. Lægger man til dette Hollywoods kraftfulde reklamemaskineri af kvindehadende film, der i en uendelighed fremviser kvinden som et offer for mandsraseri, er resultatet tydeligt at se. En næsten total samfundsnedbrydelse og kvinder ude af stand til at yde en betydningsfuld politisk indflydelse som i det osmanniske rige”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urene kvinder er for urene mænd, og urene mænd for urene kvinder.

 

Aminah Echammari, bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter.

 

“Urene kvinder er for urene mænd, og urene mænd for urene kvinder. Rene kvinder er for rene mænd, og rene mænd for rene kvinder.” (Med enslydende koranhenvisning).

 

(Hendes blad “Islam Fred og Harmoni” , 1991).”

 

 

 

 

 

 

 





Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk