Danske imamer om tørklæde og voldtægt

DANSKE IMAMER om TØRKLÆDE OG VOLTÆGT

Tørklædekravet i islam går tilbage til Koranen:

”Sig til dine hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette er det bedste, så de kan kendes(som rene) og ikke forulempes”. (Koranen sura 33.60).

Mufti Shahid Medhi, der er mufti for tre moskeer i København og leder af ” Islamisk Kulturcenter” i Brønshøj, siger:

”Kvinder har ikke krav på respekt, når de går rundt uden tørklæde. Dermed er de selv skyld i det, når de bliver overfaldet”(DR2 Tal med Gud, 22.9.04). ”Al den kriminalitet, der sker mod kvinder, er fordi de ikke er tildækkede. Når de ikke er tildækkede, har man ikke respekt for dem”. ”Hun adlyder ikke sin herre og skaber, der to steder i Koranen har beordret hende til at dække sig”.

”Kvinder gør det rene samfund beskidt, når de går rundt uden tørklæde. De har ikke krav på respekt og er ikke værdifulde som dem, der bærer tørklæde”.

”Det er dels kvindernes egen skyld, hvis de bliver voldtaget og dels samfundets skyld. Deres påklædning er et samfundsproblem”. ”Kvinder skal bære tørklæde hvis de skal have nogens respekt”.(Udtalt til BT 23.9.2004.)

Også Imam Abu Laban fra moskeen ”Islamisk Trossamfund” i København siger, at Koranen skelner mellem rene og urene kvinder via tørklædet

”Sig til dine hustruer og døtre og de muslimske kvinder, at de skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette er det bedste, så de kan kendes(som rene) og ikke forulempes”. (Koranen sura 33.60). ”Hvis nogen påstår, at dette kan tolkes billedligt, så er det samme som at tolke Koranen efter sit eget forgodtbefindende". (Udtalt til bladet "Folkeskolen" nr.15 , 1998, s.4).

 Bevægelsen Tariqah-Jihad i Danmark går endnu et skidt videre:

”Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger, og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i hele verden, som den hellige Koran siger…. Danske kvinder lever urent……og de skal ud af vores område.”

 

(Uddrag fra deres danske fatwa af 22.10.2001) .

Dette er helt i overensstemmelse med koransk lov, hvilket også fremgår af talrige andre danske muslimske lederes udsagn for eks. af Århusimamen Ahmed Akkari fra Islamisk Trossamfund, som siger, det er orden at give kvinder, som ikke bærer tørklæde et spark! Akkari blev kendt for sine rejseaktiviteter i forbindelse med de forbudte vittigheder i Jyllandsposten og Weekendavisen. Men allerede inden da havde han gjort sig bemærket som lærer i praktik på den muslimske friskole Lykkeskolen i Gjellerupparken. Ved et uheld havde en lille dreng i leg revet tørklædet af en pige i skolegården (der er tørklædetvang på skolen). I vildt raseri faldt han over drengen, slog og sparkede ham og rev drengens øre delvis af. Overfaldet på barnet blev til mere end et enkelt spark. Skolen ville dyse sagen ned, men en lærer anmeldte ham til politiet (EB 14.2.06).  

 

 

               Ironisk nok må man sige, at danske myndigheder og domstole er medansvarlige for voldtægterne ikke mindst gennem den såkaldte ”Magasin”-dom i år 2000, hvor en muslimsk pige havde indklaget varehuset Magasin for racisme, da varehusets regler ikke tillod hende at bære et muslimsk tørklæde på arbejdet: I år 2000 tabte varehuset Magasin den såkaldte "tørklædesag" der var anlagt af den muslimske praktikant i fællesskab med ”Dokumentationscenteret for racediskrimination”. Varehuset blev dømt til at betale en bod på 10.000 kr. til pigen. Det rystende i denne skandaløse sag er tilmed, at man som udgangspunkt for dommen lagte den udprægede racistiske koransura 33.60, at ”kvinder skal trække deres ydre tørklæder sammen om sig. Dette er det bedste, så de kan kendes (nemlig som rene) og ikke forulempes”. Hermed fik de kontroversielle racismecenter en fuldtræffer. De fik presset en groft racistisk dom igennem, som stiller danske kvinder i et ekstremt uheldigt lys. De kan nu ”kendes som urene”, der må ”forulempes” oven i købet ved hjælp af en dansk domstolsafgørelse. Chokerende!

           Alle disse ting i fællesskab er baggrund for den voldsomme stigning i antallet af voldtægter i Danmark og gennem de senere år. I Danmark begås nu op 65% af voldtægterne af indvandrere, mest af muslimsk baggrund. I Sverige er voldtægter en endnu større samfundsplage, nemlig hele 80%. Stort set alle gruppevoldtægter begås af kredse, der ser kvinden som luder og uden beskyttelse af Koranen.

 

 

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk