Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Hovedbeklædning

Vdr. hår og hovedbeklædning drejer det sig om at markere renhed og ære. Da verden i islam er delt i ren og uren for eks. urene dyr: hunde, svin, kaniner, egern, rejer, etc. og rene dyr: høns, køer, får og geder, samt urene mennesker: dvs ikke-muslimer, kvinder med menstruation, kvinder i forbindelse med fødsel, personer, som er frafaldne fra islam, etc., gælder det om at markere renheden.
Et symbol på renhed er tørklædet. Det skiller den rene fra den urene ikke-muslimske kvinde. En urene kvinde uden tørklæde er uden ære.
Den ikke-tildækkede kvinde er ifølge systemet selv skyld i, at hun forulempes, hvilket dermed rammer den vestlige frem for den muslimske kvinde. “Oh profet, sig til dine hustruer og dine døtre og til de troende kvinder, at de skal trække deres tørklæder (over hovedet). Dette er det bedste, så de kan kendes (som rene hustruer), og så de ikke forulempes”(Sura 33.59).
Den kvinde som udstiller sit hår betragtes både som uren og som shalmuda (ludder) og er selv skyld i overgreb mod hende , ja hun har selv lagt op til det, og er dermed den, som bærer ansvaret.
Traditionen med hovedbeklædningen er egentlig overtaget fra jødedommen, hvor den fromme muslimske mand bærer kalot. Egentlig skal fromme muslimske mænd også bære hovedbeklædning, derfor ser man mange muslimske mænd med huen ned over ørene endog inden døre. Og han skal ligsom den fromme jøde lade sit skæg vokse(læs her GTs beretning om Samson og Dalila)
Da kvinden er uren ved fødselen, er det skik, at kvinden skal fjerne sine urene kønshår, det samme gælder for det nyfødte barn, hvis hovedhår er blevet urent pga. moderens urenhed. Derfor skal barnets hår fjernes efter fødslen, får at barnet kan blive rent.
Siden 1970erne har man i de fleste muslimske lande oplevet en udvikling, hvor stadig flere muslimske kvinder er begyndt at bære tørklæde. I nogle lande har det været direkte påfaldende. I Danmark har man kunnet se flere med tørklæde efter det store hijab-møde i Nørrebrohallen i 2001 indkaldt af Hizt ut-Tahrir bevægelsen.
Tørklædet har altså dels en afgrænsende effekt, men er samtidig et symbol, der viser, hvem som er ren og hvem som er uren. For de urene gælder en anden lovgivning end for de rene i islamisk lov(sharia). De urene har mindre værdi. Af samme grund er tørklædet (hijab) forbudt i offentlige institutioner i Tyrkiet, Tunesien og Frankrig for at bekæmpe den voldsomme forskelsbehandling, hvor kvinder uden tørklæde opfattes som lavtstående individer uden ære.
Man har kunnet få hjælp fra visse islamiske kulturcenter til af afgrænse sig og bære islamisk klædedragt. Nogle islamiske lande betaler/betalte således “slørpenge” for at motivere muslimske kvinder i ikke-islamiske lande til at følge islamiske klædedragt. Alene i 1986 betalte den Islamiske republik Iran gennem det islamiske kulturcenter i Paris 200 francs for 3 måneder af gangen til kvinder som gik over til at bære slør og korrekt islamisk påklædning. Indtil 1986 havde allerede 4000 modtaget pengene og påbegyndt at gå med slør, tusinder andre fulgte i kølvandet uden penge, men gennem pres, trusler eller for at få den beskyttelse, som tørklædet giver til at gå ud på gaden, hvilket ellers bliver dem forbudt. Pengene blev også givet til kvinder i lande som Jordan eller et afrikansk land som Senegal eller endog Indien (Amir Taheri: Holy Terror .s.145). Kvinderne blev samtidig pålagt at tvinge slør igennem i skoler, ved universiteter både i England, Frankrig og andre vestlige lande, hvilket lykkedes forbløffende godt mange steder.
“Uren er enhver ikkemuslim, også hans hår, negle, skæg og alle sekreter fra hans krop. Uren er enhver, som benægter Allahs eksistens og som ikke tror på hans profet Muhammad og hans principper”
Ikkemuslimen er derfor i sig selv uren. “Det seksuelt umodne barn er urent, hvis hans forældre eller forfædre ikke er muslimer, men hvis der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren”-(Ayatollah Khomeini, "Principes", Paris 1979).
Per definition skal det urene fjernes eller holdes på afstand.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk