Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Jesus i Koranen

Ifølge Koranen var Jesus søn af Moses og Arons søster Miriam (Sura 19.28)!!
(Men Moses søster Miriam levede 1300 år før Jesus)!Fejlen skyldes dels at Muhhamad ikke har kendt Det Nye Testamente, dels at han har blandet to forskellige personer med næsten samme navn sammen.
! Men Sura 3.59 påstår samtidig at Jesus ikke er født, men skabt af Allah ligesom Adam blev skabt af Allah. Koranen siger at Jesus ikke døde på korset, det var en anden. Allah snød de kristne så det så sådan ud for dem. Ifølge Koranen kom Jesus kun for at bekræfte loven og pege på Muhammad som det sendebud fra Allah, som skal komme efter ham og som i islam identificeres med Helligånden:
(Sura 61.6) "Jesus Marias søn sagde: Israels børn, jeg er sendt af Allah til jer for at bekræfte den tora (jødiske lov), som er kommet før mig, og bebude en apostel, som skal komme efter mig og hvis navn er Muhammad...."
Sura 5,17: "Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – Hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus, Marias søn og hans mor og alle andre på jorden...."
Koranen forbander dem, som siger, at Jesus er Guds Søn. De er forbandede, perverse og vil blive sendt til Helvede:
Sura 9,30: ..."De kristne siger: Kristus er Guds søn. Dette er hvad de siger med deres munde: De efterligner med den snak de vantro, som var før dem. Allah forbande dem! Hvor er de perverse (vanartede) og bortvendte fra sandheden."
3.sura 62 "Lad os sende en forbandelse over de vantro (ikke-muslimerne)".
"Han (Jesus) vil stige ned fra Himlen med et spyd til det hellige land... han vil forrette sin bøn bag ved imamen jævnfør Muhammads sharialov. Derpå vil han (Jesus) dræbe alle svin og smadre alle kors, ødelægge alle synagoger og kirker og dræbe alle kristne som ikke tror. Efter han har dræbt en falsk messias vil han ikke lade en eneste af skriftfolket (de kristne) tilbage, således at der opstår en enhedsreligion - hvilket er islam. På opstandelsen dag vil han være vidne mod de kristne og være deres anklager, fordi de har æret ham og hans mor som guder".(Al-Baydawi-profetien).
Sura 48.29 "Muhammad er Allahs sendebud, og de som følger ham skal være hårde overfor ikke-muslimerne, men gode mod hverandre".
Sura 9.29 "Før krig mod dem, som ikke tror på Allah og dommedag, og ikke overholder det, som Allah og hans apostel (Muhammad) har erklæret helligt og som ikke bekender sandhedens religion (islam), nemlig de, som har fået skriften (de kristne), indtil disse er villige til at betale krigsskat og underkaste sig."
Sura 47.37 "Så være ej svage og indbyd ikke til fred, når I har magten så vil Allah vil være med jer; han skal aldrig undlade at give jer løn (i krig)".
Sura 9.124 "I, som tror (på Allah): bekæmp dem af de vantro (ikke-muslimerne), som bor i jeres nabolag...."Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk