Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Blodskat

I de områder, som muslimerne erobrede, blev det pålagt den underkastede befolkning at udrede en særlig skat, som udelukkende påhvilede ikke-muslimer, de såkaldte dhimmier.
1) de skulle dels udrede krigsskat i form af penge og naturalier, som den islamiske stat brugte til at financiere jihad (den hellige krig) med.
2) I visse områder og især på Balkan og Armenien skulle de kristne familier udlevere deres nyfødte drengebørn , især den førstefødte, til den islamiske stat. Gjorde de det ikke frivilligt, blev børnene taget med magt.
Denne skat kaldes blodskat, devshirme eller drengehøst.. "Devshirme" betyder regulært "blodskat". Blodskatten betød, at den kristne del af befolkningen hele tiden skrumpede, medens den muslismke del voksede.
Disse kristne børn blev opdraget som muslimer og indrulleret i det islamiske janitscharkorps, en eliteehedi hæren, som aldrig måtte vige i kamp. Børnene i janisharkorpsene var udvidende om deres ophav og blev i opdragelsen opflasket med had mod alle kristne. For at lamme kristne hærstyrker, og for at slå oprør ned fra den undetrykte kristne befolkning, lod man altid janisharene marchere først, hvilket bevirkede at forældre og søskende ofte havde svært ved at angribe deres egne børn/søskende. Janisharerene gik med trommer og fløjter for at opildne til kamp. Af samme grund hedder den person, som tager sig af slagtøjet i et symfoniorkester i dag en janishar.
Janisharerne blev også indrulleret i det islamiske skatteopkræversystem som embedsmænd, hvor de kunne opnå høje stillinger, hvis de viste sig effektive.
Alment var der blandt kristne stor frygt for janisharene i de besatte områder. Odet "janishar" kommer af det tyrkiske "ege yerú ceri" den nye hær, som viste sig særdeles effektiv indtil det kom til en række oprør i denne enhed. Derfor gav khaliffen ordre til at dræbe alle janitsharer i et stort bladbad. Indtil da havde de i mange hundrede år tjent som islams eliteenhed i erobringen af kristne områder herunder Konstaninopel.

Flgende sider er relateret til denne artikel:
- Devshirme (Ordforklaring)
- Dhimmier (Ordforklaring)
- Djizya (Ordforklaring)
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk