Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Antal muslimer

Antallet af muslimer vokser dramatisk på verdensplan, hovedsageligt pga. et dramatisk fødsesloverskud med folkevandringer til følge.
År 2000 var antallet af muslimer i verden 2 milliarder, i EU 25 millioner gennem indvandring
og i Danmark 170.000-200.000 genem indvandring indenfor 25 år.

Befolkningsudvilkingen viser, at islamiske lande har et dramatisk voksende befolkningsoverskud
uanset om landene er fattige eller stenrige (se nedenfor). Denne voldsomme vækst i befolkningerne skyldes islams syn på kvinden og slægten. Kvinden er jævnfør Koranen "mandens ager". Kvinden får sin værdi og ære gennem fødsel af drengebørn. Antallet af drengebørn lader familiens ære og anseelse vokse.
Den voldsomme vækst i befolkningerne især i Nordafrika, Pakistan, etc., bevirker, at man ikke kan finde ernæring i hjemlandene, hvorfor man opfordres til at udvandre til Europa. Medens den ældste søn ofte overtager familiens virksomhed i hjemlandet, giver resten af familen i mange tilfælde penge til de andre sønner til at rejse til Vesten, hvor disse bane vejen for familiesammenføringer.


Befolkningsudvikling i millioner jævnfør statistisk årbog:

----------------------------------år1950---------år1970--------år1990---------år 2000---------år2025

Danmark---------------------4,2 mill.------4,9 mill.----------5,1mill.--------5,2 mill.--------- 5,1 millioner

Rige Islamiske lande (befolkning i millioner):
Saudi-Arabien:-------------3,0 mill.------ 5,7 mill.--------16,0 mill.------21,0 mill.-------42,0 millioner
Oman:--------------------------7,9-------------11,0-------------19,0------------25,0---------------40,0

Fattige islamiske lande (befolkning i millioner):
Algeriet:------------------------8,7------------13,7--------------25,0------------ 31,0--------------45,0
Afghanistan:-----------------8,9------------13,6--------------15,0-------------26,6--------------45,0
Ægypten:---------------------21,0-----------32,0--------------56,0-------------69,0--------------97,0
Indonesien:-----------------79,0----------120,0------------182,0-----------212,0------------275,0
Pakistan:---------------------39,0-----------65,0-------------121,0-----------161,0------------284,0
Denne statistik viser at antallet af børnefødsel ikke falder synderligt i et muslimsk land selvom befolkningens indkomst hæves kraftigt.

Fertilitet i Danmark:
1971: 2,043 barn per kvinde
1972: 2,029
1980: 1,546
1990: 1,6
1993: 1,749
1995: 1,807
1996: 1,747
Fertilitet i Europa: Ingen EU lande havde i 1997 et fødselsoverskudAnbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk