Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Mystik

Islamsik mystik kendes gennem Sufismen, og de religiøse broderskaber af dervisher. Gennem meditation skal Gud træde ind og forene sig med den skuende. Mest konsekvent blev denne lære fremhævet af al-Halladsch, som af samme grund blev dødsømt og den 26. marts 922 blev korsfæstet i Bagdad.
Andre betydningsfulde mystikere i Islam er Ferid ed-din Attar (død 1229) og Djelal ed-din Rumi (død 1273). Han beskrev mystikerens vej til Gud allegorisk som fuglens flugt over bjergene hjem til deres konge. En syntese af ortodoksi og mystik skabte al-Ghazzali (død 1111).Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk