Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ægteskabsbetingelser i islam i blandede ægteskaber

En ateist eller en person, som hverken er muslim, kristen eller jøde, kan ifølge Koranen ikke gifte sig med en muslim, da de ikke er på samme stade. En frafalden eller et medlem af en tredje religion er uden rettigheder og kan derfor ikke gifte sig med en muslim. En person, der har haft seksuelt forhold til en anden, kan ikke gifte sig med troende muslim. Sura 24.v.26. “ Urene kvinder er for urene mænd, og urene mænd for urene kvinder. Rene kvinder er for rene mænd, og rene mænd for rene kvinder.”

Alle fire islamiske lovskoler anerkender et ægteskab mellem en muslimsk mand og en jødisk eller kristen kvinde for retsgyldig. Den shafiitiske lovskole har dog en betænkelighed, idet en kristen eller jødisk kvinde, som bor udenfor et muslimsk område, vil have svært ved at opdrage barnet som rigtig muslim.

Ved giftermål mellem en muslimsk mand og en kristen kvinde henviser den muslimske mand ofte til Sura 2.v.256 ”Der findes ikke være nogen tvang i religionen. Sand vejledning (islams forkyndelse)er nu klart adskilt fra løgnen (de vantro)”. Reelt vil kvinden dog opleve et pres enten fra manden eller siden fra mandens familie, i mange tilfælde et så voldsomt pres, at et ægteskab har svært ved at fungere.

Islam siger følgende om et blandet ægteskab, dvs. mellem en muslimsk mand og en kristen eller jødisk kvinde: “Den ikkemuslimske hustru må ikke forsøge at påvirke deres børn med sin egen tro, idet det i Islam gælder, at børn følger deres fars religion - uanset moderens religiøse tilhørsforhold” (“Islam Fred og Harmoni” nr.4, 1991).”

Her må dog siges, at muslimske mænd i nogle områder direkte opfordres til at gifte sig med kristne kvinder, for at forhindre, at de kristnes antal øges og for at sørge for, at de kristne kvinder føder muslimske børn. Eksempelvis har det foruroliget mullaerne i Indonesien, at de kristnes antal er begyndt at vokse pga. af en stor kristen vækkelse. For at modvirke dette har man forsøgt sig dels med voldsomme forfølgelser og kirkeafbrændinger i stor stil, men også med det andet middel med blandede ægteskaber, hvor den kristne kvinde skal bøje sig under manden og føde denne muslimske børn.

Hvorvidt muslimske mænd direkte opfordres til at gifte sig med kristne kvinder i Europa, er jeg ikke stødt på, men i Danmark har det ført til at 1000 kvinder er blevet muslimer med muslimske børn, i Frankrig 30.000 og England 10.000.
Peter Frisch, præsident for Forfatningsbeskyttelsen i Tyskland oplyser, at der i Tyskland er islamiske centre som "udtrykkeligt giver anvisninger på at ægte tyske kvinder. Kvinderne skal konvertere til islam og opdrage børnene i den islamiske tro" (Interview i dagbladet "Die Welt" 13.10.1997).

Ofte tvinges en del kvinder indirekte til konvertering, da hun efterhånden indser, at hendes stilling i ægteskabet er vanskelig i forhold til manden og dennes familie. Kun stærke kvinder kan holde stand. I tilfælde, hvor børn er blevet døbt som følge af en aftale mellem parterne, har jeg desværre oplevet, at manden atter meldte dem kollektivt ud af kirken. Dette er dog i henhold til muslimsk lov. Kvindens og børnenes stilling er ofte endnu mere vanskelig, når kvinden ikke er konverteret.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk