Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Taqiya

"foregivelse", at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag. Er anbefalet i Sunna, men en pligt blandt Shia-muslimer.
Islam forbyder løgn, "men ikke, hvor det udtales til en muslims bedste" ("4.Conference of Academy of Islamic Reseach", Kairo1970). Dette kaldes taqija. Der må sværges falsk med hånden på Koranen, hvis situationen kræver det. (Eks. "Ikke uden min datter"). Sjældent indrømmes taqija, som formanden for "Islamic Student Organisation" Jahamir Abdallah 6.4.97: "Vi finder os ikke i at blive hundset med af ikke-troende. ... at muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, osv. kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge". At indrømme taqija er dog imod metoden, da. den er et strategisk middel til at forvirre omgivelserne. Muslimfilosoffen Rassoul anbefaler i "Allahs letzte Botschaft...", at forvirre dialogpartneren udfra Koranens Sura 4,142: "Sandelig, hyklerne forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem". Zeki Kocer, ansat af vort indenrigsministerium, bruger taqijametoden jævnfør Ûmet Necef ( JP 22.1.98),

Nogle sunnimuslimer påstår, at taqija kun anvendes af shiamuslimer ( imam Soudari i Kristl. Dagblad 1998). Taqija er anbefalet blandt shiamuslimer, men kun tilladt blandt sunnimuslimer for at opnå fordele for islam eller redde æren Medodens fortalere var bl.a. Ægyptens Sadat, Tyrkiets oppositionsleder Erbakan eller Navab-Safavi: ”Folk siger, ´Lyv ikke´. Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med konsekvensen, at troen udsættes for fare eller nederlag? Nej,...bedrag, svindel, konspiration, snyd er blot midler. I sig selv er de hverken gode eller dårlige, uden de hensigter, der lå bag. (Kilder: Amir Taheri."Holy Terror", Chris Hinrichsen: "Islam, integration eller...?")

Taqiya, den isamiske løgn
Kilder til videre videnskabeligt studium:

Chris Hinrichsen: Islam integration eller....?
ISBN 87-983635-2-2,
Forlag Rafael, Dansk Kultur
Kapitlet: Taqija, spørgsmålet om ære, kompromis og løgn s.61-73

Ûmit Necef: Kronik i Jyllandsposten 22.1.1998 om Zevki Kocer og Taqiya.
Henrik Nordbrandt. Interview i Samvirke dec.1995.
Jan Bjerregaard: Islams to ansigter. Kristeligt Dagblad. 6.juli 1998
Rolf Slot-Henriksen: Praksis må ikke forties. Løgn i islam. Kristeligt Dagblad. 3.8.1998
Adelgunde Mertensacker: Muslime erobern Deutschland. Kapitlet:Tayiqa-die islamische Lüge ,
s.10-127,Christliche Mitte, Postfach 2168, d-59531 Lippstadt. tel.02523-8388
Ursula Spuler-Stegemann: Muslime in Deutschland.Herder Velag, Freiburg im Breisgau 1998,
ISBN3-451-04419-6, Kapitlet: Taqija, das Gebot der Vertstellung im Feindesland,s.65-68
Assia Harwarzinski: Die Neue Gesellschaft. Heft8. august 1993..s.717-22 (beskriver Taqiya-løgnen
som livsform)
H.A.R. Gibb/ J.H. Kramer: Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden-London 1961. Taqiya s.561 f.
Brik: Handwörterbuch des Islam. 1941. s.715-717 Takiya.
Endvidere: den officielle definition i: "The 4. Conference of the Academy og Islamic Research", Kairo 1970.

Taqija begrundes i koranen Sura 4.142Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk