Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ren-uren

I den senere tid har nogle danske institutioner, især skoler og børnehaver givet efter for islamisk pres for at indføre visse dele af islamisk lovgivning på institutionerne. En del af denne islamiske lov er læren om ren og uren.

Grundlaget i muslimsk lov, at muslimer ikke må røre ved bestemte ting eller personer eller spise og komme i berøring med mange former for mad er totalt uforenelig med dansk kultur.
Koranen skiller således verden i to, i urent og rent. Problemet kunne se uskyldig ud, men har langt mere vidtrækkende konsekvenser end nogle danskere forestiller sig. Det betyder nemlig også, at islam skelner mellem rene og urene mennesker, ligesom man skelner mellem rene og urene dyr. Problemet omkring maden i børnehaver og i skoler, sygehuse og plejehjem er langt mere vidtrækkende. Koranen siger således, at alle vantro, dvs. danskere er urene og dermed på et lavere stade. Den urene har ikke samme rettigheder som den rene. Den urene er per definition ringere.

Således sagde den indflydelsesrige danske imam Ahmed Abulaban i en tale til 500 muslimske mænd og drenge I København : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge, når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro"(Februar 97). Det samme kan man læse i de danske muslimske blad "Tolerance, fred, dialog & islam(s.2): "Islam...har altid betragtet de vantro (danskerne) som vildledte, beskidte, usle, værre end dyr. "O I troende, de vantro er visselig urene"(Sura al Tawba 28). "Således vil Allah nedsende urenhed over dem, der ikke er muslimer"(sura al-Anám 125). "Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, de er vantro, og som ikke vil tro"(Sura al-Anfal 55) "De vantros tilstand er nøjagtig som en hunds: hvis du driver den bort, gisper og stønner den, og hvis du lader den være gisper og stønner den også" (Sura al-araf 176). Disse korancitater viser det problem, at danskere til tider kan blive regnet lige med hunde eller svin. For det, de har det til fælles er "urenhed". Den, som berører den urene bliver selv uren. Især den "vantro" danske kvinde er kilde til urenhed. Den fromme må ikke give hende hånden. Mennesket er således delt i flere kategorier. Urene er ikke kun hund og svin, hare og kanin, men også skæg, hud, negle og hud fra ikkemuslimer. Derfor er også tallerkener, knive og skærebrætter, som uren mad har berørt, urent være det sig rejer, pølse eller frikadeller. Danske institutioner, som har givet efter på dette punkt har kastet enhver form for dansk kultur på porten og dermed indirekte accepteret et apartheidsystem, hvor nogle per definition er mere værd end andre. Her kan selv børn være urene. "Det seksuelt umodne barn er uren, medmindre en af hans forfædre er muslimer" (Fra "De islamiske principper").Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk