Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Kalif

den religiøse leder i Sunni-islam.
Kaliffen er profeten Muhammads stedfortræder, som efter profetens død både fungerede som verdslig og åndelig leder af det islamisk teokratiske rige.
Kaliffen kaldes også "de troendes hersker": al-muminin.
Kalifatet blev oprettet efter Muhammads død af dennes svigerfar Abu-Bakr.
De første fire, de såkaldte rettroende eller lovlige kaliffer, var i rækkefølge efter Abu-Bakr: Omar, Osman og endelig Muhammads svigersøn og fætter Ali.
Shia-islam hævdede, at kalifatet skulle videreføres i Alis slægt og linie, medens sunni-islam mente, at dette var forkert. De differende meninger førte til langvarige krige, og afstedkommer stadig had og massakrer mest vendt mod shiasmuslimer. Alene i årene 1999-200 regner man med, at sunnimulismer i Afghanistan myrdede mellem 3000 og 6000 shiamuslimer. Det såkaldte lovlige kalifat varede fra 633-661.
I flere perioder har der i strid med iden om kalifatet været flere konkurrende kaliffer på én gang bl.a. i Spanien, Ægypten og Damaskus.
Abbasidekalifatet, som bestod i Bagdad fra 750, måtte 1517 overdrage værdigheden til osmanere, nemlig til Sultan Selim I . Det tyrkisk-osmaniske kalifat blev nedlagt 1924 af Atatyrk.
Ideen med kalifatet er skabelsen af en teokratisk stat, hvor herskeren forener lovgivningsmagten med regeringsmagten, domsretten, hærledelsen og religion i én og samme person ligesom hos profeten Muhammad selv. Kalifatet er samtidig ideen om, at alle islamiske lande skal være forenede i et fælles islamisk storrige. Kun kaliffen kan reelt erklære jihad, hellig krig.
I dag er ideen om et nyt kahlifat meget levende, idet især yderliggånde bevægelser ønsker et teokratisk styre under en ny kalif, herhjemme især bevægelserne Mille Görüs og Hizb ut-Tahrir (Frihedspartiet). En udbrydergruppe fra Mille Görüs oprettede i 1994 på stadion i Köln blandt 5-6000 begejstrede tilhængere det nye kahilfat. Kalif blev lederen af ICCB Cemaleddin Hocaoglu Kaplan. Efter hans død har sønnen Metin Kaplan overtaget værdigheden som osmanisk kalif. Han har siddet i fængsel i Tyskland siden foråret 2001 (for en mordfatwa), hvilket dog ikke har svækket bevægelsen.Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk