Leksikon ©

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Haram

“forbudt”, for eks. blod, svinekød, korte bukser, etc. Mekka og Medina er haram for ikke-muslimer.
Især ét begreb i islamisk lov er blevet kendt i den danske debat. Det er begrebet "hallal", som blot betyder tilladt, og som er modsætningen til et andet vigtigt arabisk ord fra islamisk lovgivning, nemlig "haram" (forbudt). I den almindelige danskers bevidsthed kædes ordet hallal altid sammen med slagtning og forbudet mod svinekød. Det er i et overvejende muslimsk miljø forbudt for en muslim at spise svinekød, og hvis kødet ikke er slagtet efter islamiske principper er det også forbudt føde (haram). Er kødet slagtet islamisk kaldes det hallalslagtet, dvs. tilladt som menneskeføde. Slagteren kaldes tilsvarende hallalslagter. I forbindelse med slagtningen sker dette i Allahs navn. Med hensyn til bedøvelse af dyr før slagtningen er danske muslimer delte. Et dyr må ifølge Koranen ikke bedøves med et slag. Det betyder, at mange muslimer er imod enhver brug af boltpistol eller andre former for bedøvelse af dyret før slagtningen. Andre, som er mere pragmatiske (for eks. Islamisk kulturcenter i Kbh.), giver tilladelse til en speciel model af en boltpistol, som kaldes Knocker 4. Dyret må dog ikke få et brud på kraniet eller beskadiges i huden. Derudover er det forbudt en muslim at spise blod, hvilket Muhammad har overtaget fra Det gamle Testamente, fra 1. Mosebog 9.4 "Kød med sjælen, det er blod". I dette citat ligger implicit den mærkelige tanke, at blodet er lig med sjælen, eller at sjælen er i blodet. Det er det samme ord fra Det gamle Testamente, som Jehovas vidner bruger til at nægte blodtransfusion. Af samme grund er det forbudt en muslim at spise blodpølse eller at tage en blødende finger i munden.
Derfor er det vigtigt for muslimer, at kødet er uden blod. Det er dog vanskeligt, da kødets røde farve netop hidrører fra det blod, som forbliver i alt kød. For muslimer gælder, at kun hvis dyret i levende live har fået skåret halsen over og har fået velsignelsen i Allahs navn kan kødet erklæres for hallal.
Urent kød, som svin, hare eller kanin kan ikke være hallal. Det er altid haram (forbudt). Mange andre ting, som for os er en selvfølge, er haram (forbudt): jul, mors dag, fødselsdag, juletræer, påskeæg, fastelavnsris, etc. En lærer, som havde været ansat i en dansk muslimsk friskole fortalte mig, i hvor høj grad børnene på skolen blev opflasket med denne begrebsverden om haram og hallal. Det var forbudt hende ikke blot at omtale, men endog at nævne ordet jul. Alle lærere havde derfor fået strenge instruktioner om, hvad der skulle undervises i i julemåneden: det var emnet færdselslære. Da hun spurgte eleverne: "Hvor mange hjul har en bil" reagerede hele klassen ved at råbe i kor: "Haram, haram, forbudt, forbudt"! De reagerede således mekanisk på ordet, ikke på sammenhængen.
Lærere i flere danske byer har oplevet, at muslimske børn ikke måtte gå ind på en kirkegård (urenhed på kirkegårde), gå ind i en kirke (korset er haram), cykle, etc.
For mange danskere er problemet ren-uren, tilladt-forbudt en upåagtet bagatel. De tror, at problemet kun drejer sig om svinekød eller om slagtning. For også her er der konsekvenser med hensyn til almindelig dyreværn og etik i forbindelse med slagtning. Dertil kommer, at de dyreværnsmæssige problemer vedrørende spørgsmålet ren-uren er langt større, end mange forestiller sig. Spørgsmålet om ren-uren omfatter nemlig alle livets forhold og har derfor konsekvenser for hele samfundets opbygning og indretning samt synet på det enkelte menneskes værdi. Hvor islamisk lære om ren og uren slår igennem, eksisterer den danske kultur, som bygger på kristne værdier, ikke mere. Den kristne tanke, at alle er skabt lige, passer ikke sammen med denne apartheidlignende model. Meget kan nemlig være urent: ikke kun svin, men også mennesker! Urene har mindre værdi end rene! Kvinder, ikke-muslimer, såkaldt frafaldne muslimer, køleskabe og lokaler kan være urene med fatale konsekvenser.
Den tyrkiske dagblad Hürriets udsendte korrespondent i Danmark, som er muslim og bor i København, fortæller, at da han i sin tid kom til Danmark, var det naturligt, at han kunne give kvinder hånden, når han hilste på dem. Han oplyser, at den tiltagende islamisering og radikalisering blandt muslimer også i Danmark, og pressionen fra yderliggående muslimske kræfter, som samler tusinder til møde i København, i dag gør det umuligt for ham at hilse på en kvinde med håndtryk (Februar 2000). Især på det seksuelle område anses den vantro kvinde som uren. Men også den muslimske kvinde er kortvarigt uren i forbindelse med menstruation og fødsel samt varigt uren efter voldtægt eller frafald og ofte også efter skilsmisse. Voldtægt af den såkaldte "vantro" kvinde gør denne ikke uren, hun er uren i forvejen.
Også prædikenen især i forbindelse med fredagsbønnen tager højde for, hvordan den rene skal færdes blandt urene, som i denne prædiken i København, der lægger en linie for den fromme muslims ophold blandt urene.
Ahmed Abulaban, der er imam for de arabiske og somaliske muslimer i Danmark, sagde om muslimers færden blandt vantro i sin tale til 500 muslimske mænd og drenge I København : "Jeg er forfærdet over at skulle behandles af en vantro læge, når jeg bliver syg. Min bil bliver repareret af en vantro mekaniker, og min bolig har jeg lejet af et boligselskab, der er styret af en vantro"(Februar 97).
”Islam forbyder: 1. Alkohol (der er dog forskel: I nogle islamiske lande er det
forbudt (haram), i andre “ikke anbefalelsesværdigt”.
2. Kød af svin og vilde dyr, der bruger klør og tænder til at
nedlægge bytte (dvs. alle rovdyr), endvidere alle rovfugle inkl.,
kragefugle, etc.
3. Gnavere (f.eks. hare og kanin), og samtlige reptiler, orme, visse
skaldyr. etc.
4. Kød af selvdøde dyr, som ellers ville have været tilladt (halal)
føde.
5. Kød af dyr og fugle, der er tilladte, men ikke aflivet efter den af
Koranen foreskrevne måde.
6. Kød af dyr, der er anvendt til afgudsofringer eller over hvilke en
anden Gud er nævnt.
7.Ved Halalslagtning skal siges ordene “Bismillah Allahu-akbar”
(I Gud Allahs navn.Allah er den største)."

Flgende sider er relateret til denne artikel:
- Blod (Ordforklaring)
- Medina (Ordforklaring)
- Mekka (Ordforklaring)
- Svinekød (Tekster)
- Svinekød (Ordforklaring)
- http://www.tulip.dk (Ekstern www-side)
Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk