Leksikon

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| Se ALLE ord/begreber |sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder

KVINDENS RETTIGHEDER

 

 

 

Fra de hellige islams hellige skrifter Koran og Hadith:

 

 

 

"Frygter du oprør fra din kvinde da irettesæt hende, forvis hende til soveværelset alene og slå hende" (Koranen, Sura 4.34).

 

"... gift jer med dem som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom i frygter I ikke kan være retfærdige mod dem alle så gift jer kun med én (kvinde)". (Koranen,Sura 4.3)

 

 

"...bliv ikke værge for vantro kvinder. Således er Allahs befaling" (koranen,sura 60.10).

 

 

"Jeres hustruer er jeres agre, gå tilfor til jeres agre så ofte I lyster" (Koranen, Sura 2.223).

 

 

 

 

Vidnesbyrdet af to kvinder gælder så meget som et vidnesbyrd af én mand" (Sura2.282)

 

 

"En pige arver så meget som det halve af en dreng,  er der mange piger arver de totredjedele af arven." (Sura 4.12-13)

 

 

"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare, rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene)

 

 

En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner:

"Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

 

 

"Mænd vil i Paradis til evig tid glæde sig med udsøgte jomfruer (hurier, horer) og udsøgte drenge" (Sura 44.51-54, Sura 55-56-58).

 

 

Hvis en kone tager et barn med til en kristen kirke, har manden ret til tage barnet fra hende (Hadith al-Fiqh "ala al-Mazahib al-Arba"a).

Anbefal siden til en ven...
Webdesign by Style-IT

© www.islaminfo.dk